Lentedag – gedicht

Lentedag

Op een mooie lentedag
in het voorjaar, in april
Zag ik twee konijntjes lopen
Ze liepen daar, zonder geschil

“Rennen!” riep de ene
“Ren zo hard je kan!”
“Waarvoor dan?” vroeg de ander
“Of heb je soms een plan?”

“Pas op!”, schreeuwde de ene.
“Er zit een beer achter ons aan!”
“En let goed op waar je kan staan!”

Ze rende zo hard ze konden.
Zonder resultaat,
want de beer had ze binnen de kortste keren
volledig verslonden

©geregistreerd door MB